Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 902306

Dato: 14.12.2020

Vaksinasjon skal være frivillig. Informasjon over innholdsstoffer og mulige bivirkninger skal informeres nøye og oppriktig. All informasjon skal gies tydelig, muntlig og skriftlig. Gode ordninger for forsikringer ved skade. Bivirkningregister må fungere optimalt. Det gjør det ikke nå. Tett oppfølging i lang tid, flere år. Kommer myndighetene til å tørre å dele stygge bivirkningstall med befolkning i ettertid, hvis vaksinasjon feilslått? Hvem tar ansvaret for de forferdelige konsekvensene? Barn, immune og alle som ikke ønsker vaksinasjon skal ikke vaksineres. Det er snakk om fare for sterilitet. Hvis vaksinasjon, får de sårbare gruppene velge om de tør å vaksinere seg. Andre trenger ikke vaksinasjon. Covid er ikke spesielt farlig iht andre virus, juks med tall. Det er vaksinen som er farlig og som truer folkehelsen og livets rett! Nei til omfattende covid tiltak, nei til 5G. Ja til fritt vaksinevalg og bestemmelse over egen kropp og helse.