Høringssvar fra Børge Blåtind

Dato: 14.12.2020

Jeg er mot all tvang vaksinasjon og mot at det kan kreves vaksinasjonsattest for aktiviteter og tilganger.