Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 726331

Dato: 14.12.2020

Ønsker IKKE at slike forskrifter som impliserer tvang skal forekomme i et demokrati. Dette er rett og slett en form diktatorisk tilnærming. Ønsker regjeringen å ha folket på sin side, må de spille på lag med dem.