Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 636838

Dato: 14.12.2020

Nei det er IKKE greit å gi gi fastlegene plikt til å bidra til at de pasientene han/hun har på listen, blir vaksinert !!!!!!!!!