Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 187411

Dato: 15.12.2020

Vaksinering er en privatsak og fastlege skal ikke ha dette som plikt. Vaksinering er et tilbud ikke en plikt.

Nei til tvang! Min kropp, Mitt valg!