Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 189048

Dato: 15.12.2020

Jeg har full bestemmelsesrett over egen helse og avgjøre selv om jeg vil ta vaksiner eller ikke. Jeg er motstander av ALL tvang. Alle mennesker må kunne ta egne valg vedr egen kropp og helse i et demokrati. Tvangsvaksinasjon er overgrep.