Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 106542

Dato: 14.12.2020

Det er ikke tilstrekkelig utprøvd til og ta en slik beslutning som tvangs vaksinering for jeg er overbevist på at dette ikke skjer på faglig grunnlag og man har valgt og legge til side all fagkompetanse fra helsepersonell globalt.

Så dette er kun en politisk vurdering som har med en gevinst i videre utvikling av planer om globalisering.

Så jeg stemmer imot for de har ikke hatt nok tilstrekkelig tid til å få utprøvd vaksinen og dette vil få alvorlige konsekvenser i fremtiden