Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 138838

Dato: 15.12.2020

Jeg er for full valgfrihet for Covid vaksine. Jeg menner at vi vet alt for lite om den at den skal så fort i vaksine program.