Høringssvar fra Sandy Lunöe

Dato: 14.12.2020

HØRINGSSVAR:
FORSLAG TIL ENDRING I FORSKRIFT OM NASJONALT VAKSINASJONSPROGRAM - PLIKT FOR FASTLEGER TIL Å BIDRA TIL AT EGNE LISTEINNBYGGERE BLIR VAKSINERT MOT COVID-19


Fastleger opplever mye stress
og mye press,
frustrasjon og irritasjon,
lite kontroll over jobbsituasjon.

Pålegg med timer på helsestasjoner
og flere andre institusjoner.

Et forslag forleden om implementering
av voksen-vaksinering
vil føre til mer fastlege-involvering.
men forslaget mangler "konsekvens-analysering"

- og nå, et nytt forslag som fører til konflikt,
å pålegge alle fastleger plikt
- å bidra til at pasienter får eksperimentelle
covid-19 vaksiner. De er spesielle
og om langtidsbivirkninger kan ingen fortelle.

Fastleger får ansvar for vaksinasjoner
på legekontor, i omsorgsboliger og for situasjoner
med svake, hjemmeboende personer.

Vaksinen trygg og effektiv?
Spør vaksinedetektiv:
Falsk placebo i kliniske tester
bidrar til svake sikkerhetsattester.
I tillegg må det konstateres
at dødsfall ikke reduseres.

Kan de nye vaksiner føre til
fertilitetskomplikasjoner,
DNA-degenerasjoner,
mutasjoner,
inflammasjoner
eller
autoimmune- og
kreft-situasjoner?

Fastleger forventes å registrere
bivirkninger men hvordan kan dette fungere?
Vaksinene er hasteproduserte, det mangler informasjon,
fastleger settes i en vanskelig situasjon.

Det er lite forståelse blant politikere og byråkrater
at det finnes få søkere som fastlege-kandidater.

Så etter vår mening
bør det dannes en
FORENING.....
( MOT MISHANDLING AV FASTLEGER)!