Høringssvar fra Rindal kommune

Dato: 13.12.2020

Det må presiseres eller avklares hvordan man håndterer fastlegelisteinnbyggere, versus kommunens egne innbyggere. I noen kommuner finnes det fastlegelister som har et stort antall listepasienter fra nabokommuner. Siden kommunene trolig får tildelt antall vaksiner utfra innbyggertall, og ikke ut fra listepasienter til fastlegen, blir det en utfordring å få organisert dette. Dersom fastlegeinnbyggere skal vaksineres i sin bostedskommune, må dens fastlege feks formidle til den kommunen at listepasienten er i risikogruppen-