Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 205766

Dato: 12.12.2020

Jeg stiller stor spørsmål til hvorfor legen skal få "takster" også kalt bonus for hver person de vaksinerer. Jeg er redd leger da vil presse vaksinen på mennesker som ikke trenger/eller ønsker denne. Dette for å få mer penger.

videre stiller jeg spørsmål til hva som menes med at legen blir pliktig til å vaksinere sine liste innbyggere. Hvis legen har en plikt til å vaksinere sine liste innbyggere, vil ikke dette si at jeg ikke lenger har rett til å si nei?

Hvis jeg ikke ønsker vaksinen, men legen er pliktig til å gi den til meg hva skjer da?
Dette står det ikke noe om, og det må tydelig fremkomme at innbyggere selv står fritt til å velge å ikke ta den.