Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 711455

Dato: 12.12.2020

Jeg vil uttrykke stor uenighet med at fastleger får denne vaksinasjonsoppgaven. Pasienten skal selv oppsøke legen for frivillig vaksinering, ikke innkalles etter lister. Er også sterkt uenig i sentral registrering av gjennomførte vaksiner. Dette er et potensielt fremtidig statlig maktmiddel som bryter med menneskerettigheter.