Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 137345

Dato: 15.12.2020

Nei til tvangsvaksinen! Ingen trenger å tvangsmedisinere seg selv heller. Du kan selv velge om du vil leve eller dø. Dette er lik linje med årlig influensa og da velger mange å ta influensavaksinen, men det vurderer man selv om man trenger det. Dette skal alle få lov å bestemme selv. Vi trenger ingen styringmakt for å fortelle hvordan vi tenker om smittsomme sykdommer. Noen vi bli heller naturlig syk og noen er redd for å bli syk. Til syvende og sist dør vi alle og det finns ikke vaksine mot endelig død. Vaksine redder ingen fra døden. Når du er over 80 år så har du ikke naturlig nok mange år igjen.

"Det kan være greit å minne om tallenes tale. Pr i dag har det dødd 387 mennesker i Norge, av eller med koronavirus. Dette er antallet de siste ni måneder, og de aller fleste hadde minst en underliggende sykdom og høy alder.

I en vanlig influensasesong dør det ca 900 mennesker i Norge. I noen år har det dødd 1500 av influensa uten at det har skapt overskrifter. Hvis dette er en normal vinter, vil det tilsi at om ca 250 mennesker sykner hen og dør hver måned fra nå og fram til april, så ligger det godt innenfor normalen." Dette kopiert fra Document.no