Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 585156

Dato: 14.12.2020

Jeg sier NEI til dette forslaget. Det ligger tvang i dette.

En demokratisk stat skal ikke tvinge leger eller innbyggere til å foreta noe usikkert.

Covid-vaksinen er ikke testet over tilstrekkelig tid, og ikke testet for langtidsvirkninger.

Dette er en mRNA vaksine, og som sådan noe helt nytt.

Statens Ernæringsråd gir råd for sunn mat. Men en minimalt utprøvd hastevaksine tillates?

Noen av oss har et tillitsforhold til fastlegen vår. Det opphører hvis vedkommende må handle på innstruks fra staten - særlig i en betent sak.

Medisinen Ivermectine finnes - den kan tas forebyggende, og man blir ikke syk. Eller tas etter at man er blitt syk, og folk blir friske - uten ettervirkninger.

Igjen - NEI til dette forslaget om plikt for fastleger vedr Covid-19 vaksinen.