Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 847203

Dato: 14.12.2020

Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram må ikke endres. Ingen bør tvinges eller ovetales til vaksine man ikke vet om er trygg.