Høringssvar fra Hans M. Øvre

Dato: 14.12.2020

Hei!

Jeg mener at befolkningen ikke skal tvinges til å ta en hastevaksine man ikke aner konsekvensene av, og at fastlegene derfor skal fritas fra kravet om å sørge for at pasientgruppene deres vaksineres mot sin vilje.

Faren ved Covid-19 ligger under nivået for sesonginfluensa, og kan umulig tilsi at befolkningen skal utsettes for farene som ligger i en uutprøvd vaksine. At Covid-19 ikke utgjr en betydelig fare, ser man på de tafatte smittevernreglene myndighetene har på påtvunget befolkningen, og som har liten eller ingen innvirkning på smittespredning. Hverken sprit, masker eller 1 meters avstand mellom individene gir noen særlig grad av beskyttelse mot smittespredning. Det eneste myndighetene, ved hjelp av media, har oppnådd, er å spre en ubegrunnet frykt i befolkningen.

Å tvinge på befolkningen en uutprøvd vasine, er å utsette folk for en unødig risiko for liv og helse. Å tvinge fastlegene til å stå for utøvelsen av dette ovegrepet er umenneskelig. Vi har alle svineinfluensaen i friskt minne, der hastevaksinen førte til flere dødsfall, og der mange nå må leve livet ut med bla. ME som en følge av vaksinen. Å tro at denne vaksinen er mindre farlig for liv og helse, er naivt, for ikke å si narraktig.