Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 631358

Dato: 14.12.2020

Nei til plikt.