Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 114638

Dato: 14.12.2020

Det er grunn til å advare mot å innføre tvang eller utilbørlig press som vil påvirke tilliten mellom fastlege og pasient for å gjennomføre et vaksineprogram med en hastegodkjent vaksine som endrer RNA.