Høringssvar fra Kjell Arild Hornung

Dato: 14.12.2020

Vaksinasjon må være frivillig.

Det må ikke være rom for å tolke forskriften som et tvungent vaksinasjonsprogram.

Vi har sett en sterkt fallende fertilitet i den norske befolkningen etter 2009 hvor massevaksinasjon mot svineinfluensa ble gjennomført.

Covid-19 har lavt trusselnivå mot den fertile delen av befolkningen.

Følgelig bør vaksinasjon kun anbefales til mennesker i risikogruppen.