Høringssvar fra Kristin Flood

Dato: 15.12.2020

Jeg er UENIG med forslaget til endring av vaksineloven.