Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182921

Dato: 15.12.2020

Siden vaksinen er eksperimentell faller den inn under Helsinkideklarasjonen og Nürnberg-kodeksen og skal åpenbart ikke gis med plikt av fastlegen som borgerne har opparbeidet ett tillitsforhold til.