Høringssvar fra Kaja Groth

Dato: 13.12.2020

Alt med covid 19 vaksinen må være frivillig. Det er en helt ny teknologi som taes i bruk og ingen vet noen om langtidseffekter eller konsekvenser.
hilsen Kaja Groth