Høringssvar fra Marit winther

Dato: 13.12.2020

Alle mennesker skal ha rett til selvbestemmelse i forhold til hvorvidt de ønsker å la seg vaksinere eller ikke.