Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 576148

Dato: 14.12.2020

uten samtykke er brudd på mennsekerettighetene.