Høringssvar fra Geir Anders Thuve

Dato: 15.12.2020

Jeg mener vaksiner skal være en frivillig sak.

Når det gjelder Covid-19 er det et stort press fra internationale organisationer for å gjenomføre obligatorisk vaksinasjon av hele verdens befolkning.

I forhold til den begrensede skade viruset har gjort oppfatter jeg dette som overtramp mot grunnleggende menneskerettigheter.

Det er bekymringsfullt at fastlegene skal pålegges å bidra til at egne listeinnbyggere blir vaksinert mot covid-19. Dette kan medføre at pasienter føler seg presset til å motta en vaksine.

Vaksinen har ikke gjennomgått langtids testing og den baserer seg på teknologi som ikke før har vært brukt på mennesker. Det er uhørt og svært bekymringsfullt om befolkningen blir utsatt for press til å ta en slik vaksine.

Vaksinering mot covid-19 må være frivillig!

Den korte høringssvarfristen er også helt uakseptabel! I en så viktig sak må det gis tilstrekkelig tid for høring fra alle involverte parter!