Høringssvar fra Torbjørn Andersen

Dato: 15.12.2020

Er dette en form for "tvangsvaksinering" siden man pålegger fastlegene en plikt til å gjennomføre vaksinering av sin pasienter. Vil tro at bruk av ordet plikt medfører ansvar for den enkelte faslege, som igjen medfører en eller annen form for offentlig forføyning av samme, hvis man ikke oppfyller pålagte Plikt.

Hviket samfunn er man lever i?