Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 102337

Dato: 14.12.2020

Jeg ønske at legen ikke skal pålegges å vaksinere. Dette må være frivillig for lege og pasient.