Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 923310

Dato: 14.12.2020

Denne vaksinen har ikke noe i vaksinasjonsprogrammet å gjøre, og oppgaven burde ikke falle på fastlegene! Til det vet vi alt for lite om konsekvensene.