Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122556

Dato: 15.12.2020

Nei til tvangs vaksinering.