Høringssvar fra Ole-Henrik Paulsen

Dato: 14.12.2020

Det må klargjøres at vaksinasjon er frivillig, ellers kan man risikere at Nurnbergkonvensjonen mot ufrivillig medisinsk behandling brytes.

Ny § 6a skal lyde: § 6a Vaksinasjon mot covid-19 Kommunen er ansvarlig for FRIVILLIG vaksinasjon mot covid-19, jf. forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram § 2. Fastlegen skal bidra til at egne listeinnbyggere blir FRIVILLIG vaksinert mot covid-19.

Dette i tillegg til at taushetsplikten bør opprettholdes.