Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 728138

Dato: 14.12.2020

Det bør ikke forandres på loven for vaksinering. Legene må stå fritt til å gjøre som de føler og de må få handle etter egen overbevisning . Samfunnet beveger seg via slike nye ordninger stadig nærmere totalitær styring . Dette er så fjernt fra Norges sjel man bare kan komme . Dette er farlig for et samfunn som liker å snakke om seg selv som "fritt" og "åpent" . Mitt svar er et rungende nei til både midlertidige og permanente forandringer i lovverket !