Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 760195

Dato: 14.12.2020

1. Fastlegene bør ikke tillegges /inneha slik plikt.

2. Pasienter bør selv ha mulighet til å kontakte sin fastlege dersom de ønsker vaksine. Mange pasienter med kjent disposisjon for anafylaksi fra tidligere vaksiner og ulike medisiner, må i denne sammenheng vurderes særskilt mht utilsiktede og kroniske bivirkninger.