Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 123967

Dato: 15.12.2020

For det første; en ekstrem kort frist over et viktig tema i disse dager.

For det andre; att fastlegene skal ha plikt til dette, hvorfor må dette lovfestes? Har dere signaler på at for mange fastleger kommer motsette seg å vaksinere folk at de må tvinges?

Leger i Norge har lov å motsette seg å hjelpe pasienter som har valgt selvbestemt abort. På samme måte bør det være frivillig for leger om de vil bidra til å gi pasienter vaksiner. Det svært aktuelle i disse dager er den vaksinen som er GMO, som vi ikke vet om kan ha store konsekvenser for mennesker på sikt.

Jeg ønsker at leger i Norge ikke skal ha plikt å vaksinere, ei heller drive oppsøkende virksomhet. Vaksinasjonsprogrammet i Norge er et frivillig tilbud. Med oppsøkende virksomhet nærmer vi oss et land og en stat som overvåker innbyggerne, hvilket strider mot både Norges grunnlov og de menneskelige rettighetene.