Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 753103

Dato: 14.12.2020

Nei

Alle burde være fri til å velge selv hvilke vaksine de vil ha. Noen har blitt syke av tidligere vaksiner og bør ikke ta flere. Noen ønsker å velge andre forebyggende tiltak framfor vaksine og risikoen for symptomer.