Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 447328

Dato: 14.12.2020

Nå bør regjeringen huske at Norge er et demokrati med Grunnloven som høyeste autoritet. Vi som innbyggere har rett til å bestemme over eget liv og egen helse, det skal ikke påtvinges av regjeringen, stortinget eller legekontor. Stigma, manipulasjon og sosial kontroll skal ikke brukes for å tvinge folket i kne. NEI til enhver form av tvang av vaksine. Hva folk mener er best for egen helse er opp til oss selv.