Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 985360

Dato: 14.12.2020

Jeg vil med dette melde at jeg synes det er urimelig at fastlege skal pålegges å se til at alle tar vaksine mot Covid 19,. Det bør enhver borger kunne avgjøre selv. Antall døde under pandemien kvalifiserer ikke til en slik drastisk beslutning.