Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 107941

Dato: 14.12.2020

Jeg er sterk motstander av tvangsvaksinering. Dette må selvfølgelig hvert individ få bestemme selv. Vi lever vel ikke i Nord-Korea?