Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234268

Dato: 13.12.2020

Jeg er prinsippielt imot at forskriften blir endret. Skulle ikke dette bli tatt til følge, bes det om at det presiseres i endringen at all vaksinasjon skjer frivillig, dvs. at det kun foreligger tilbud om vaksine, men at at det er forbudt å legge press på enkeltindivider eller grupper av befolkningen til å la seg vaksinere.