Høringssvar fra Jarle Larsen

Dato: 15.12.2020

Legestanden bør være svært kritisk til hvilke føringer og plikter de blir pålagt av staten til å utføre.
De personelige konsekvensene kan bli svært alvorlige for Legen hvis pasienten presses til å ta en eksperimentell haste vaksine med potensielt katastrofale følger.

INGEN behov for globale vaksiner (overlevelsesrate er svært høy uavhengig av alder og medisinsk tilstand

Pandemien er baseret på R-verdier og datamodeller.
Det er ingen reell pandemi som utgjør en helsemessig trussel for befolkningen. Grunnlovsstridig.

Tilbake kallelse av Corman - Droster rapport fra Eurosurveillance" 23. januar 2020

«Eurosurveillance" 23. januar 2020, beskriver en RT-PCR-metode for å oppdage det nye Corona-viruset (også kjent som SARS-CoV2). Etter nøye vurdering fant vårt internasjonale konsortium av forskere innen biovitenskap at Corman-Drosten-papiret er sterkt feil med hensyn til dets biomolekylære og metodiske design. En detaljert vitenskapelig argumentasjon kan bli funnet i vår gjennomgang "Ekstern fagfellevurdering av RTPCR-testen for å oppdage SARS-CoV2 avslører 10 store vitenskapelige feil på molekylært og metodisk nivå: konsekvenser for falske positive resultater", som vi her sender til publisering i Eurosurveillance. .
Videre er innleveringsdatoen og akseptdatoen for denne artikkelen henholdsvis 21. januar og 22. januar. Tatt i betraktning de alvorlige feilene i utformingen og metodikken til RT-PCR-testen publisert av "Eurosurveillance", gir dette bekymring for om papiret i det hele tatt ble utsatt for fagfellevurdering.»

https://cormandrostenreview.com/retraction-request-letter-to-eurosurveillance-editorial-board/

RT-PCR test kan ikke brukes til å diagnostisere Covid-19
Det finnes ingen vitenskaplige bevis for at SARS-CoV2 eksisterer. Ingen gullstandard er brukt. Viruset har aldri blitt isolert-men antatt
Genmodifisert teknologi (mRNA og rDNA) aldri før brukt på mennesker
Lignende teknologi som brukes i utvikling av biovåpen
Vaksineselskaper finansiert av DOD, DARPA, DTRA / inngått samarbeid med Kina
Kinesisk militær knyttet til USA innen vaksineforskning og utvikling
De fleste vaksineselskaper etterforsket for svindel eller forbrytelser
Vaksiner gikk ikke gjennom riktige testprotokoller og er usikre
Vaksiner har ukjente 'patenterte' ingredienser
Vaksiner vil bli brukt for rask global avfolking
Vaksiner bruker mRNA-plattformer med insekter, pattedyr eller planter
Original DNA vil bli endret som forårsaker mutasjoner, kreft osv.
Vaksiner kan føre til alvorlige bivirkninger og dødsfall for millioner
Vaksiner vil innlede transhumanisme (sammenslåing av teknologi med mennesker)
Evner til å genetisk modifisere menneskelig seksuell sammensetning / ikke-kjønn
Alle vaksineselskaper er en del av Agenda 2030 / The Great Reset
Vaksineprodusenter er juridisk unntatt fra alt ansvar
Vaksiner er potensielt cytotoksiske (celleskade eller celledød)
Kraftig omprogrammering av menneskekroppsfunksjoner via mRNA-teknologi
Overstimulering av immunforsvaret
Farlige patologiske immunreaksjoner
Atferdsmessige endringer
Koblet til digital ID for global overvåking
Synkronisering med kunstig intelligens gjennom nanoteknologi
Tvilsom stabilitet ved lagring og utlevering av vaksine

NEI TIL ALLE FORMER FOR TVANG, PLIKT ELLER PRESS. INDIVIDETS KROPP ERGO INDIVIDETS PERSONLIGE VALG !

CORONAPANDEMIEN HAR INGENTING MED HELSE Å GJØRE. DET SOM DET HANDLER OM ER GLOBAL ØKONOMI OG KONTROLL.