Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 152565

Dato: 15.12.2020

Legens taushetsplikt bør opprettholdes. Det er viktig at vaksinering er frivilling.