Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 600100

Dato: 14.12.2020

Er motstander av denne formen for framgangsmåte ved vaksinasjon.