Høringssvar fra Jarle Dalen

Dato: 15.12.2020

Jeg ønsker ikke at fastlegen skal ha vaksineplikt.