Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 281421

Dato: 11.12.2020

Nei til lovendring om vaksinasjonsprogram og vaksinering.