Høringssvar fra Ingelin Mamen

Dato: 11.12.2020

Kjære Helse- og omsorgsdepartementet,

Jeg har nettopp begynt som lege i spesialisering i allmennmedisin, og selv om jeg trives godt, kan jeg ikke begripe hvordan det skal være mulig å gjøre denne jobben innenfor 37,5 time i uka. Det går ikke. Det er rett og slett ikke mulig. Og nå vil dere altså pålegge oss oppgaven å administrere en helt ny vaksine til tusenvis av nordmenn - formentlig uten at det skal gå utover de andre pasientene våre. Det kommer ikke til å gå.

Dette er en vaksine som folk har spørsmål om - mange spørsmål. Pasientene kommer høyst trolig til å ville ha svar på disse spørsmålene i minuttene før de skal vaksineres, slik at vaksinering av én person fort kan ta flerfoldige minutter.

De gruppene som skal vaksineres aller først, lar seg lett identifisere uten tilgang til deres journal. Beboere på sykehjem og omsorgsboliger kan vaksineres der de er, og personer over 85, 75 og 65 kan finnes i fødselsregisteret. Det er først i 4. prioriteringsgruppe at det gir mening at fastlegen har en rolle i å finne de skal tilbys vaksine. Og vi kan, hvis vi får satt av tid og får betalt for det, identifisere og lage en oversikt over hvilke av våre pasienter mellom 18 og 64 år som har alvorlige sykdommer og derfor skal tilbys vaksine. Men det er det. Resten bør kommunen stå for, dersom det skal gjøres smittevernforsvarlig. Det trengs større lokaler, mer personell og mer tid til organisering enn det vi fastleger har tilgjengelig.

La det ikke være noen tvil - jeg hjelper gjerne med å lage den oversikten, og jeg vil gjerne informere pasientene mine om vaksinen og dens bivirkninger og virkningsmekanisme. Men organiseringen er det best at dere overlater til noen andre, dersom det skal gå raskt, oversiktlig og smittevernsforsvarlig for seg. Og det ønsker vi jo alle sammen :)