Høringssvar fra Ruth-Wenche Mossum

Dato: 14.12.2020

Jeg er imot at vi skal påtvinges covid 19 vaksine. Det er å frata oss vår frie vilje!