Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 142231

Dato: 15.12.2020

NEI, det er ikke aktuelt å bli tvangsvaksinert!