Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 398352

Dato: 14.12.2020

Vaksinen skulle være frivillig

Frivillig i så måte, at den heller ikke kan brukes noen form for krav til reise, bevegelse, å leve et fritt liv