Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 152265

Dato: 11.12.2020

Vaksinen må være frivillig og Ikke tvang!