Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 100540

Dato: 14.12.2020

Å tvinge eller pålegge sanksjoner mot befolkningen for å få dem til å ta medisiner går mot FN sin verdenserklæring om menneskerettighetene som Norge har signert.

Covid 19 vaksinen er et medisinsk preparat som blir godkjent med rekord fart som ikke tar hensyn til langtidstudier av effekt, interaksjoner og mulige B virkninger, slik som andre medisinske preparater må igjennom. Derfor mener jeg det er i særs stor grad viktig at hver enkelt person får velge om de ønsker å ta denne medisinen.