Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 149686

Dato: 15.12.2020

Vaksinasjon bør under enhver omstendighet være frivillig.